Loading...
Workshops 2019-10-23T07:31:21+00:00

Workshops

Tijdens het Nationaal Export Event bieden we een aantal workshops aan, waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Workshop ronde 1

De Europese Unie en de staten van Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) zijn op 28 juni 2019 tot een politieke overeenkomst gekomen voor een ambitieus en veelomvattend handelsverdrag. In deze workshop wordt er toelichting gegeven op het proces; van onderhandeling van de inhoud tot aan het uiteindelijke handelsverdrag. Ook gaan we in op het EU – Colombia handelsverdrag en wat dit betekent voor de Nederlandse ondernemer en hoe hier gebruik gemaakt van kan worden.

Geopolitieke ontwikkelingen en krimp in grote economieën zoals Japan, Duitsland, Groot Brittannië en Italië dwingen de exporteurs om bestaande afzetmarkten kritisch te analyseren en waar nodig te herstructureren. Aanboren van nieuwe markten is cruciaal voor risicospreiding en compensatie.

Startende exporteurs kiezen vaak voor nieuwe markten dichtbij. Zo worden vaak Duitsland en België als eerste toegevoegd. Maar ook Frankrijk, Italië en Spanje zijn vaak de eerste nieuwe markten voor exporteurs. Marktintroductie via beurzen is een beproefd concept. Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Waar moet je op letten? Hoe maak je je beursdeelname effectief? Daarover gaat deze workshop.

Wie de kranten openslaat, kan bijna dagelijks een artikel vinden over China. Het land heeft het potentieel om de grootste markt ter wereld te worden, met een relatief hoog en steeds groeiende koopkrachtpariteit. De Chinese economie is in verandering: van de fabriek van de wereld wil China op zeer korte termijn groeien tot de grootste uitvinder ter wereld.

Deze strategie – die in 2017 belangrijker is geworden – zorgt voor veel zakelijke kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar brengt ook zeker uitdagingen met zich mee. Hoe gaat u als ondernemer hiermee om? Bent u goed genoeg voorbereid om naar China te gaan? Wat is uw strategie om in China succesvol te zijn?

In de Verenigde Staten zijn claims vanwege productgebreken aan de orde van de dag. Het kan je bedrijf kosten! Tijdens deze interactieve workshop krijgt u tips om uw risico op claims te verkleinen en de gevolgen te beperken. Ook zal duidelijk worden welke acties belangrijk zijn bij een eventuele claim en wat het nut is van het afsluiten van een goede verzekering. Lang was het of lastig of zeer kostbaar om je tegen deze risico’s te verzekeren. Sinds kort zijn er meer mogelijkheden door inspanningen van evofenedex. In deze workshop hoort u daar meer over.

Bij internationaal zakendoen komt er veel op je af, zoals wetgeving, andere culturen en marktverkenning. Hoe maak je de juiste keuzes? Wat voor onderzoek wil je gaan doen? Daarom hebben we samen met andere ondernemers de Export game ontwikkeld. Kruip in de huid van 3 ondernemers en doorloop de 4 fasen van exporteren!

Met de Export game krijg je inzicht in:
• de verschillende fasen die je doorloopt bij exporteren
• de partijen die je kunnen helpen bij internationaal zakendoen
• je kennisniveau over handelen in het buitenland

De kans op een harde Brexit is afgelopen tijd eerder toe dan afgenomen. Bedrijven bereiden zich voor op het ergste. Op het Nationaal Export Event weten we naar alle waarschijnlijkheid de uitkomst. Tijd om de eerste week na Brexit te reflecteren wat de gevolgen zijn geweest in de eerste week na Brexit. En is er toch uitstel, dan is het een goed moment om opnieuw scenario’s te delen.

Workshop ronde 2

In deze interactieve workshop geven wij aan de hand van casussen van ondernemers graag antwoord op uw vragen over business development, het ondernemingsklimaat van Latijns-Amerika en ondersteuning van Nederlandse bedrijven door het postennetwerk.

Elke casus wordt toegelicht door een ondernemer en de plenaire discussies zijn onder leiding van Regional Business Developer Latijns- Amerika (casus 1) en Hoofd Economische Afdeling Brasilia – Roderick Wols (casus 2).

1. Water en Maritiem

2. Life Sciences & Health

Parijs zal in 2024 gastheer zijn van de Olympische en Paralympische Spelen. Het heeft daarbij de ambitie om de meest duurzame Spelen ooit te organiseren, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, en daarmee ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad Parijs als meest duurzame stad wereldwijd in 2050.

Alhoewel de Spelen nog op zich laten wachten, zijn de aanbestedingen voor de bouw en renovaties van de Olympische sportlocaties al in volle gang. Ook kijkt de logistieke organisatie van de Spelen naar andere duurzame oplossingen op het terrein van mobiliteit en digitalisering.

De ambassade Parijs beschikt inmiddels over een relevant netwerk bij de betrokken organisaties in Frankrijk en organiseert daarom in samenwerking met RVO deze workshop.

De betrokken Franse organisaties staan nadrukkelijk open voor samenwerking met Europese bedrijven, die met een innovatieve en duurzame oplossingen een bijdrage hieraan kunnen leveren. Indien u zich hierin herkent, neem dan deel aan de workshop en kom meer te weten over de aanbestedingen op diverse terreinen en het tijdpad.

De overheid heeft, aanvullend aan de markt, financieringsoplossingen voor ondernemen in het buitenland. Onze specialisten vertellen u graag over de mogelijkheden voor investeringen, importeren naar of exporteren uit het buitenland.

Enigszins ervaren exporteurs kiezen vaak voor nieuwe markten die wat verder weg liggen. Maar toch vertrouwd. Zo wordt vaak de VS toegevoegd. Marktintroductie via beurzen is een beproefd concept. Welke beurzen moet je hebben in de VS? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Waar moet je op letten? Hoe maak je je beursdeelname effectief? Daarover gaat deze workshop.

In oktober 2020 begint de wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai. Tijdens dit half jaar durende evenement worden 15 tot 20 miljoen bezoekers uit 190 landen verwacht. Dit geeft de Expo een wereldwijd karakter. Met het thema ‘Uniting water, energy and food’ presenteert Nederland zich als betrouwbare internationale partner voor de wereldwijde uitdagingen op deze terreinen. Samen met het WK Qatar en de Floriade maakt de Expo 2020 Dubai onderdeel uit van de meerjarige strategie op de Golfregio. Neem deel aan deze workshop en hoor van andere ondernemers en het ministerie van Buitenlandse Zaken welke mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn.

Door nieuwe afspraken tussen de EU en het handelsblok van Zuidoost Azië (ASEAN) zijn de im- en exportstromen tussen deze markten eenvoudiger geworden. De ASEAN-regio kent een groeiende vraag naar duurzame oplossingen. Dit is bijvoorbeeld zo voor afvalmanagement, watergebruik, gezondheidszorg of land- en tuinbouw. De overheid werkt actief aan het positioneren van Nederlandse bedrijven om deze kansen in ASEAN’s grootste markten te benutten.

In deze workshop spreekt u met een panel van in de regio actieve ondernemers en diplomaten over het veroveren van een positie in deze snel groeiende regio.

De kans op een harde Brexit is afgelopen tijd eerder toe dan afgenomen. Bedrijven bereiden zich voor op het ergste. Op het Nationaal Export Event weten we naar alle waarschijnlijkheid de uitkomst. Tijd om de eerste week na Brexit te reflecteren wat de gevolgen zijn geweest in de eerste week na Brexit. En is er toch uitstel, dan is het een goed moment om opnieuw scenario’s te delen.