Loading...
evofenedex 2018-07-12T07:37:45+00:00

U doet beter internationaal zaken met evofenedex

evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Via evofenedex nemen zij hindernissen in internationaal ondernemen en de logistiek weg en voegen zij kansen toe. Internationaal, nationaal en regionaal. Van meer export, een veiliger en efficiënter magazijn, slimmer vervoer tot een goede opslag van gevaarlijke stoffen. Met ruim 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs die samen werken aan 360 graden logistiek en internationaal ondernemen.

Ondernemersvereniging evofenedex is een netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. evofenedex zorgt ervoor dat onze leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen. De vereniging doet dit door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door onze leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. evofenedex beschikt door haar lange track record over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.